Kvægrådgivning med sigte på den præventive fodring!

  • Præventiv fodring handler om godt grovfoder og høj grovfoderoptagelse, råvarer af høj kvalitet samt optimal tildeling af mineraler og vitaminer set i forhold til ønsket produktionsniveau.
  • Præventiv fodring sigter med lavt medicinforbrug i mælkeproduktionen. Høj mælkeproduktion og høj sundhed i besætningen går hånd i hånd.

Det er god produktionsøkonomi.

 

Fokus på Goldkøer

  • Fokus på goldkoens fodring i ugerne op til kælvning. Grundlaget for næste laktation skabes i goldperioden.

Ædepladser

Undervuder ikke betydningen af antal ædepladser - det gælder også i stalde med malkerobotter.

Fodring

  • Har du den rette foderblander set i forhold til det foder du skal blande?
  • Er store blandere altid løsningen?
  • Hvad er økonomien i fasefodring?
  • Hvad kan du, få ud af gruppeindeling?

Optiko-Consult tilbyder

Gennemgang af besætning

– hvilke signaler sender dine køer?

 

Vurdering af grovfoder, suppleringsfoder og strategivalg.

 

Optimering af foderplaner til køer, goldkøer og kvier - EFK – Benchmarking.

 

Udarbejdelse af kvægbudgetter med udgangspunkt i mælkeprognose.

 

Deltagelse i "Gårdråd/Gårdbestyrelser" Sammen finder vi svaret på udfordringen.

Rådgivning til kødkvægbesætninger

 

Foderoptimering i kødkvægsbesætninger giver færre dødfødte kalve.

 

Styret tilvækst og rigtig slagtealder giver i kombination den bedste klassificering!

KoSignaler

Giver tilfredse landmænd.

Dine køer sender dig dagligt vigtige signaler om din stald og dit management.

Bestil en workshop i din egen stald.

LÆR OG FORSTÅ DINE DYR!

Certificeret "Mastertrainer"

Foderoptimering i et af verdens stærkeste optimeringsprogrammer.

"FeedExpert" fra Rovercom Holland.

 

Foderoptimering med udgangspunkt i dine køers genetiske potentiale for mælkeproduktions - og kødproduktion.

 

Nyt concept på foderanalyse fra Holland med beregning af total kvælstof og fosfor i foderstakken. Nærringsstof balance på bedriften dokumenterer det gode miljø.

Optiko-Consult rådgiver er fri og uafhængig af alle organistioner m.m.

Jeg har mere end 25 års erfaring som rådgiver og underviser inden for fodring og avl. Hertil kommer 20 år som selvstændig mælkeproducent.

 

Ønsker du en kvægrådgiver der er engageret og forpligtende med fokus på de basale værdier er Optiko-Consult den rette sparringspartner.

 

Rådgivningen tager udgangspunkt i din bedrift. Det handler om at se mulighederne

– ikke begrænsningerne.

Kontakt

Optiko-Consult

v/Carsten Houmann

Sejstrupvej 12

7840 Højslev

 

Send email:: optiko@optiko.dk

Ring: +45 2446 1254

Copyright @ Optiko-Consult